• +420 731 513 830
  • info@neskolaci.cz

Neškoláci.cz

Jsme primárně iniciativou šířící povědomí o možnostech učení tak, aby lidé (děti, dospívající i dospělí), měli dostatek informací pro proces rozhodování… Co, kdy, kde, jak, s kým, se učit … 

Sdružujeme rodiny, pořádáme volnočasové aktivity, exkurze, semináře, workshopy, výlety, učíme se spolu, žijeme!

Potřebujeme dobrovolnost. Proto podporujeme SvobodaUčení.cz . Potřebujeme zažívat dobrovolnost ve výběru způsobu učení – možnost rozhodovat se o sobě ve všech oblastech lidské existence (dnes to není možné, např. povinná školní docházka, neumožňuje rozhodovat se o způsobech učení- unschooling je ilegální, najmout do škol odborníky, aniž by byli státem akceptovanými pedagogy je nelegální, založit školu typu Sudbury je v ČR legislativně nemožné.

Jsme iniciativou, šířící povědomí o možném přijetí „know hows“, kterými pro nás jsou:

Informální učení 

Sebeřízené učení/ vzdělávání

Model Sudbury schools

Respektující komunikace

Unschooling