• +420 731 513 830
 • info@neskolaci.cz

Naše Cíle

NAŠE CÍLE

 • Šířit povědomí a iniciovat veřejnou diskuzi o sebeřízeném učení, jako o legitimním způsobu učení a osvojování kompetencí.
 • Usilovat o změnu na legislativní úrovni. Povinná školní docházka bude nahrazena právem na vzdělávání, učení. Lidé (bez ohledu na fázi ontogenetického vývoje), budou cele participovat na rozhodnutí, zda využijí nabídky vzdělávací soustavy států, či se rozhodnou portfolia vzdělávacích služeb nevyužít a učit se jinou formou.
 • Vzdělávací soustava bude prostupná. Tzn. studujeme kdykoli, jakkoli, kdekoli s kýmkoli, cokoli chceme a potřebujeme. Kdykoli vzdělávací služby nakoupíme, kdykoli upustíme od dalšího nákupu a skončíme s čerpáním.
 • Usilovat o sdílení praxe. Vyzývat mentory, akademiky, odborníky z praxe k otevřenému sdílení praxe.
 • Praktikovat principy sebeřízeného, informálního učení

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

 • Sdílíte podobné hodnoty?
 • Máte podobné cíle?
 • Máte potřebu sebevyjádření a můžete jakkoli pomoci?
 • Máte nějaký nápad, jak spolupracovat?
 • Máte jakékoli informace, podněty, idee, pro sdílení?
KONTAKTUJTE NÁS!

michaelarerichova@neskolaci.cz

Uvítáme spolupráci zejména s
 • dalšími iniciativami a organizacemi
 • právníky
 • grafiky a webdesignéry
 • médii
 • dobrovolníky zapálenými pro stejné zájmy